Aanbod


Lean kennismakingsworkshop (4 uur):

Tijdens deze eerste kennismaking met het Lean werken ervaart u aan de hand van een simulatie training op welke wijze activiteiten in uw werk als suboptimale processen worden beschouwd en leert u de verspillingen in uw dagelijkse werk te herkennen. 

Door procesmatiger te denken en te werken en het toepassen van enkele Lean tools wordt al snel duidelijk dat er niet harder maar veel slimmer gewerkt kan worden.
Er wordt bewust ervaren dat er vele verspillingen aanwezig zijn in de dagelijkse praktijkprocessen. Tevens wordt benadrukt dat praktijkprocessen vanuit het oogpunt van de patiënt worden bekeken.

Deze workshop is het begin van het 'nieuwe werken' en wordt bij voorkeur op de werkplek gegeven. Essentieel hierbij is dat iedere medewerker binnen de praktijk bij deze workshop aanwezig is, zodat iedereen dezelfde 'Lean taal' spreekt.

 

 

 

 

 

Doelgroep: (huis)artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, instellingsmedewerkers, etc.
Accreditatie: 4 pnt voor huisartsen en assistentes.


5S=werkplekmanagement:

Na deze eerste kennismaking met het Lean werken kan een praktijk of bedrijf begeleid worden in het leggen van de Lean fundering: 5S=werkplekmanagement.

Met het leggen van deze Lean fundering wordt een begin gemaakt met een mentaliteitsverandering. Dit is nodig om het Lean werken in het DNA van alle medewerkers te krijgen, zodat het Lean werken een vaste plek krijgt in het oplossen van knelpunten nu en in de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep: (huis)artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, instellingsmedewerkers, etc.
Accreditatie: 18 pnt voor assistentes.

                                6 pnt voor huisartsen.


Waardestroomanalyse:

In een later stadium, als het Lean werken bij alle medewerkers een plaats heeft gekregen, kan hulp worden geboden bij het maken van een waardestroomanalyse waarbij inzichtelijk wordt gemaakt  wat verspillingen zijn en wat de bronoorzaken zijn van een knelpunt  in uw praktijk of instelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een makigami (=groot/rol papier). Tijdens het maken van een waardestroomanalyse wordt eerst het actuele proces in kaart gebracht, waarbij verspillingen worden geïdentificeerd en waar mogelijk geëlimineerd. Daarna wordt een nieuw, efficiënter verlopend proces  gecreëerd, in de praktijk getest en na eventuele aanpassingen als het standaard proces geïntroduceerd.  

 

Doelgroep: (huis)artsen, assistentes, POH, V.S., tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, instellingsmedewerkers, etc.
Accreditatie: 12 pnt voor huisartsen.

 


Lean coach training (3 x 4 uur):

Tijdens deze training worden ‘Lean kartrekkers’ in een praktijk of instelling verder geschoold in het toepassen van een aantal Lean tools op hun werkplek.
In 3 dagdelen wordt ingegaan op werkplekmanagement, voorraadbeheer, looplijnen, het maken van ‘één-punt-lessen’ en het gestructureerd in kaart brengen van processen.

Doelgroep: (huis)artsen, assistentes, POH, V.S., leidinggevenden in een instelling.
Accreditatie: 9 pnt voor h.a. en assistentes


Lean manager opleiding (3 x 8 uur) tot Health Belt®  :

Tijdens deze training wordt geleerd op welke wijze u een team kan (blijven)motiveren en wordt ingegaan op een aantal management technieken. Daarnaast wordt een verdiepingsslag gemaakt mbt tot het werken met Lean tools, zoals het maken van een waardestroom analyse. Het PDCA denken vormt de leidraad van deze training.

Doelgroep: kwaliteitsmedewerkers van o.a. WDH, (huis)artsen, praktijk/centrummanagers, leidinggevenden.
Accreditatie: 21 pnt voor h.a. en assistentes. 


Training Within Industries:

Job Instructions (op aanvraag):
Deze beproefde manier van trainen die reeds bestaat sinds WO II, zorgt dat werkinstructies op een gestandaardiseerde wijze worden ‘weggeleerd’, zodat het standaardiseren en borgen gemakkelijker gaat. De productiviteit gaat omhoog, het aantal fouten gaat drastisch omlaag en er ontstaat meer rust op de werkplekken. Voor veel mensen geeft het meer zekerheid omdat begrepen wordt waarom bepaalde taken moeten worden uitgevoerd.

Job Relations (op aanvraag):
Door het toepassen van job relations kunnen leidinggevenden op een effectieve manier problemen aanpakken en voorkomen.

 

Doelgroep: leidinggevenden, (huis)artsen, praktijk/centrummanagers, praktijkondersteuners, assistentes. 


Nascholingsagenda 2019:

Boekpresentatie deel 2:  donderdag 14 maart te Houten


LOVAH-Congres 2019
25 januari te Utrecht


-LHV-academie (4 pnt.):

 21 maart 2019 in Zwolle (volgeboekt)

13 juni 2019 in Breda (volgeboekt)

12 september 2019 in Duiven (volgeboekt)

22 oktober 2019 in Cuijk

12 november 2019 in Hoofddorp (volgeboekt)

 

-Stichting KOH (4pnt.):

8 april in Eindhoven  (volgeboekt)

7 oktober in Eindhoven
  
-Lean Coach opleiding (9 pnt.):

21 januari, 11 februari en 25 maart in Eindhoven (volgeboekt).
6 februari, 6 maart en 3 april in Utrecht (volgeboekt).

2/20 oktober en 27 november in Utrecht (volgeboekt).

 

 

-Lean manager opleiding tot Health Belt® (21 pnt.):

17 april, 29 mei en 19 juni in Utrecht  (volgeboekt)

9 oktober, 6 november en 4 december in Utrecht

 

Nascholingsagenda 2020:

LOVAH-congres  2020: 24 januari te Rotterdam

LHV-Huisartsendag: 18 april te Den Haag 

 

-Lean Coach opleiding (9 pnt.):

Nog niet bekend.

 

 

 

-Lean manager opleiding tot Health Belt® (21 pnt.):

11 maart, 22 april en 20 mei in Utrecht.  

 

 


Voor info:

- info@L-1-L.nl of 

- www.LHV.nl of
- www.stichtingkoh.nl

 

 

 

 

Voor alle aanbiedingen gelden onze algemene voorwaarden.


info@L-1-L.nl                    06-37193414

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!