HomePodcast: LHV-Zo wil ik dokteren

                     Lean in de huisartsenpraktijk


 Podcast: Huisarts & Wetenschap

                      Lean in de huisartsenpraktijk


'Lean is een filosofie afkomstig van het Japanse Toyota. Het is een systematische aanpak om praktijkprocessen continu te verbeteren om productie, veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en werkplezier naar een steeds hoger niveau te tillen.'

 

De kern van het Lean werken is dat u alleen energie stopt in activiteiten die waarde toevoegen voor de patiënt.

 

Het uiteindelijke doel is de randvoorwaarden van uw werk zo optimaal mogelijk te organiseren, zodat u zich alleen maar bezig hoeft te houden met uw zelf gedefinieerde corebusiness.

 

L-1-L kent de knelpunten in uw praktijk die u dagelijks ervaart, niet uit boekjes, maar uit eigen ervaring. Deze knelpunten hebben wij ook jarenlang aan den lijve ervaren en jarenlang geaccepteerd, omdat wij dachten dat deze niet op te lossen waren. Met het werken volgens de Lean methode hebben wij onze knelpunten wel  kunnen oplossen. Wij weten als geen ander wat toepasbaar, maar ook wat niet toepasbaar is in een eerstelijns praktijk.

L-1-L helpt u graag bij het oplossen van uw knelpunten, zodat de zorg efficiënter, veiliger, slimmer, toekomstbestendiger en vooral weer leuker wordt!

 


Onze missie:

Lean in de eerste lijn wil voorop lopen bij het implementeren van het Lean werken in de eerstelijnszorg in het algemeen en huisartsenpraktijken in het bijzonder.  Het Lean werken wordt de standaard manier van werken in de gehele eerstelijnszorg.

 

Onze visie:
Ondersteunen van de eerstelijnszorg in het algemeen en huisartsenpraktijken in het bijzonder, met als doel de zorg efficiënter te maken, waardoor er meer tijd ontstaat voor patiëntenzorg en de zorg toekomstbestendiger wordt. Daarnaast willen wij huisartsenpraktijken op een Lean manier organiseren en aantrekkelijker maken, zodat jonge huisartsen de stap naar praktijkhouderschap eerder durven te nemen.  


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!