Werkplekmanagement


Werkplekmanagement, 5S, wordt wereldwijd beschouwd als de fundering onder het Lean werken.

Zonder werkplekmanagement is het Lean werken gedoemd te mislukken. Na het implementeren van 5S in een praktijk lossen een aantal knelpunten  zich vanzelf op.

Werkplekmanagement bestaat uit:

  • scheiden
  • schikken
  • schoonmaken
  • standaardiseren
  • stand houden

 

Essentieel hierbij is dat iedere medewerker van de praktijk een rol krijgt tijdens het 5S-en. Hierdoor worden oplossingen door iedereen begrepen en daardoor veel breder gedragen. Het stand houden/borgen van kwaliteit gaat daardoor vanzelf. Het implementeren van 5S in een praktijk lijkt ogenschijnlijk een grote schoonmaak te zijn. Deelnemers zullen echter al snel beseffen dat het meer is dan een grote schoonmaak, het gaat namelijk om een mentaliteitsverandering in de praktijk.

 

 

De investering in het 5S traject is 3 dagen, verdeelt over 2-3 maanden en is voor 6 punten geaccrediteerd.

 


info@L-1-L.nl                    06-37193414

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!