Werkplekmanagement


Werkplekmanagement, 5S, wordt wereldwijd beschouwd als de fundering onder het Lean werken.

Zonder werkplekmanagement is het Lean werken gedoemd te mislukken. Na het implementeren van 5S in een praktijk lossen een aantal knelpunten  zich vanzelf op.

Werkplekmanagement bestaat uit:

  • scheiden
  • schikken
  • schoonmaken
  • standaardiseren
  • standhouden

 

Essentieel hierbij is dat iedere medewerker van de praktijk een rol krijgt tijdens het 5S-en. Hierdoor worden oplossingen door iedereen begrepen en daardoor veel breder gedragen. Het standhouden/borgen van kwaliteit gaat daardoor vanzelf. Het implementeren van 5S in een praktijk lijkt ogenschijnlijk een grote schoonmaak te zijn. Deelnemers zullen echter al snel beseffen dat het meer is dan een grote schoonmaak, het gaat namelijk om een mentaliteitsverandering in de praktijk:

werkplekken veranderen om gedrag te veranderen.

Tijdens het 5S-en zal men ook tegen knelpunten aanlopen, waarvan men überhaupt niet wist dat deze bestonden. Deze bewustwording alleen al zorgt voor het niet meer accepteren van knelpunten.

 

Wij beschikken over gedegen kennis  van verbruiks- en gebruiksartikelen en zijn op de hoogte van de meest actuele inzichten, richtlijnen, protocollen en accreditatie eisen.

Wij kunnen u daarom uitstekend begeleiden!

 

 

 

De investering in het 5S traject is 3 dagen, verdeelt over 2-3 maanden en is voor 12 punten geaccrediteerd.

 


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!