Team leden


Margareth Heuveling is van oorsprong I.C. verpleegkundige en team leidinggevende. Daarnaast heeft zij beleid en beheer gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2007 is zij werkzaam als Lean specialist: zij heeft 4 jaar lang, full-time bij een Lean consultancy bedrijf gewerkt, waar zij de fijne kneepjes van het Lean vak heeft geleerd . Zij heeft Lean geïmplementeerd in bedrijven en in ziekenhuizen en sinds 2010 in de eerstelijns gezondheidszorg in het algemeen en in  huisartsenpraktijken in het bijzonder. Haar ambitie is mensen inzicht geven op welke wijze processen anders georganiseerd kunnen worden, waardoor deze efficiënter verlopen. Hierdoor ontstaat meer tijd voor de patiënt en dit alles ook nog eens met meer motivatie en werkplezier! Het ultieme doel is mensen het Lean werken bij te brengen, zodat zij uiteindelijk zelfstandig deze slimmere manier van werken kunnen voortzetten.


Margareth is de enige trainer in Nederland die opleidt tot Health Belt®.  

Margareth is sinds 2015, door het Amerikaanse TWI Institutegecertificeerd TWI trainer.


Ulrich Schultz is sinds 1990 arts. Na werkervaring te hebben opgedaan in Duitsland, Engeland en Nederland heeft hij de huisartsenopleiding gevolgd.
Sinds 1996 is hij werkzaam als huisarts in Deurne. In 2007 is hij na het lezen van de resultaten die door het 'Virginia Mason Medical Center' zijn bereikt, na het implementeren van het TPS, overtuigd geraakt van het Lean werken.
Vanaf 2010 heeft hij samen met het gehele team, onder begeleiding van Margareth Heuveling, de huisartsenpraktijk in al zijn facetten Lean ingericht. De praktijk mag met trots 'De eerste Lean Huisartsenpraktijk van Nederland' worden genoemd.
Lean werken kent alleen maar voordelen en om die reden wil Ulrich zo veel mogelijk huisartsenpraktijken in Nederland laten ervaren wat het Lean werken voor hun kan betekenen. Sinds 2020 heeft Ulrich zijn praktijk overgedragen aan een collega en houdt zich momenteel vooral bezig met Lean implementatie in huisartsenpraktijken. Om met beide voeten in de praktijk te blijven staan werkt hij nog wekelijks in een drukke huisartsen(stads)praktijk.

 

 


Selly van Roosmalen heeft elf jaar als praktijkondersteuner somatiek gewerkt in de eerste Lean huisartsenpraktijk van Nederland.

Zij heeft haar opleidingen aan de Hogescholen van Breda en Eindhoven gevolgd. Sinds 2021 werkt zij als praktijkmanager in een huisartsenpraktijk. Selly heeft zich, nadat zij aan den lijve de voordelen van het Lean werken heeft mogen ervaren, intensief geschoold in het Lean werken en wil deze manier  van werken overdragen aan huisartsenpraktijken in Nederland om het werk slimmer aan te pakken zodat er meer tijd is voor directe patiëntenzorg.

Specifiek voor praktijkondersteuners kan zij begeleiding bieden om het werk in het algemeen en consultvoering in het bijzonder efficiënter te laten verlopen door het toepassen van 'Job Instructions'.

 

 


Petra Mensinga heeft haar opleidingen aan de Hogeschool van Groningen (International Business School en Universiteit van  Boedapest) en de Universiteit van Nijmegen gevolgd.

Zij heeft vijftien jaar ervaring als bedrijfskundige in de eerstelijns zorg en ondersteunt sinds 2017 huisartsenpraktijken.

Hierbij staan met name praktijkmanagement, kwaliteit en het efficiënt en met plezier werken in een huisartsenpraktijk centraal.
Petra heeft zich sinds 2017 tevens meer verdiept in het Lean werken in de huisartsenpraktijk en heeft zich hierbij intensief laten scholen door Margareth.

Besmet geraakt met het Lean virus en na een aantal jaren werkervaring opgedaan te hebben met het Lean werken, gaat Petra met veel energie en enthousiasme middels deze manier van werken huisartsenpraktijken ondersteunen, zodat er meer tijd ontstaat voor directe patiëntenzorg.


Marly Verheijden heeft na haar diplomering als HBO-verpleegkundige meerdere jaren in het ziekenhuis gewerkt.

In 2012 startte zij als POH-somatiek in een huisartsenpraktijk en sinds 2015 is zij naast POH-somatiek tevens consulent binnen haar zorggroep. Vanuit deze functie werkt zij mee aan ontwikkelingen binnen de zorgprogramma's. Via Margareth is zij met de Lean methode in contact gekomen. Door het zelf toepassen van de Lean principes werd Marly al snel overtuigd van de bijdrage die het Lean werken kan leveren aan het omgaan met de toenemende werkdruk die in de zorg wordt ervaren.

Marly is na een intensieve Lean training door Margareth en Ulrich in staat praktijken met het Lean werken te begeleiden en hen te helpen de basis onder het Lean werken te leggen: werkplekmanagement!

Zij is ervan overtuigd dat de basis van het Lean werken op orde moet zijn om daarna de volle winst van het Lean werken te ervaren.


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!