Eerste lijn


In de afgelopen jaren hebben wij ervaren dat het implementeren van het Lean werken niet alleen in fabrieken werkt, maar ook in de gezondheidszorg in het algemeen en de eerstelijns gezondheidszorg in het bijzonder.

De afgelopen jaren hebben we ervaring kunnen opdoen in het implementeren van het lean werken in de gehele eerste lijn. 

Zo is er nog veel winst te behalen met betrekking tot het optimaliseren van processen in bijvoorbeeld tandartsen-, fysiotherapie- en verloskundigenpraktijken, maar ook in 'verzorgingshuizen'. 
Lean werken leent zich ook uitstekend voor het efficiënter laten verlopen van ‘kantoor processen’. Daarom is het Lean werken ook zeer geschikt in bijvoorbeeld een psychologenpraktijk.

 

 


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!