Video coaching


Deze scholing is gebaseerd op de Lean principes in het algemeen en op Training Within Industry in het bijzonder.
Video coaching is ontstaan vanuit het knelpunt dat een Praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk (POH), als zeer  ervaren en vaak autonoom werkende zorgprofessional, de enorme werkdruk niet aan kan. Er komt steeds meer op hun af, onder andere vanwege substitutie vanuit de tweede lijn.

Uit analyse van de oorzaken van de ervaren werkdruk door een POH blijkt dat een veel voorkomende oorzaak ligt in de consultvoering van een POH.
Met behulp van video coaching kan op een zeer gestructureerde (TWI) manier naar de consultvoering worden gekeken en kunnen verspillingen worden geëlimineerd.
Het resultaat is dat een POH weer meer structuur krijgt in het consult, verspillingen herkent en elimineert, waardoor veel minder werkdruk wordt ervaren.

De investering is 4 uur en accreditatie is aangevraagd.

 


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!