Huisartsen


Herkent u de volgende knelpunten in uw praktijk?

 • De telefonische bereikbaarheid staat onder druk door de enorme hoeveelheid aan telefoontjes.
 • Het periodiek controleren van artikelen die de expiratie datum hebben overschreden is een tijdrovende bezigheid.
 • Tijdens het spreekuur wordt u geregeld telefonisch om raad gevraagd door de assistentes .
 • De assistentes kunnen het werk nauwelijks aan en aan het eind van een werkdag hebben zij en u het gevoel dat het werk nog lang niet af is.
 • Er wordt geregeld mis gegrepen, omdat formulieren of gebruiksartikelen op zijn.
 • In de behandelkamer kunt u tijdens een chirurgische ingreep niets vinden.
 • Afspraken worden niet goed opgevolgd, omdat deze niet begrepen worden, onduidelijk of verouderd zijn.
 • Het beheren van de voorraad kost veel tijd, is duur en erg kwetsbaar. Er is maar één assistente die weet hoe te bestellen. Soms is er te weinig, maar vaak is er veel te veel waardoor expiratie datums worden overschreden.
 • De postverwerking is een kwetsbaar probleem in de praktijk.
 • Een patiënt moet te vaak meerdere keren bellen voor een uitslag van aanvullend onderzoek.
 • De samenwerking met ketenpartners, zoals apothekers, thuiszorg, verzorgingshuis of zorggroep verloopt sub optimaal.

Indien u één of meer van de hier boven genoemde knelpunten ervaart in uw praktijk dan is Lean werken voor u de oplossing, want:

"Als u blijft kijken zoals u altijd kijkt, blijft u denken zoals u altijd  denkt.

Als u blijft denken zoals u altijd  denkt, blijft u geloven zoals u altijd geloofd.

Als u blijft geloven zoals u altijd  geloofd, blijft u doen zoals u altijd  doet.

Als u blijft doen zoals u altijd doet, blijft u overkomen wat u altijd overkomt."

 

 

Met behulp van Lean tools brengen we samen de bronoorzaak van uw knelpunten in kaart. Als deze oorzaak eenmaal duidelijk is zal samen met het gehele team op een Lean manier, gebruikmakend van Lean tools, naar een oplossing worden gezocht. Dit zorgt ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders expertise en dat het verbetertraject door een ieder in uw praktijk wordt begrepen, wordt gedragen en uiteindelijk zal worden uitgevoerd.


Waardestroomanalyse bij HAP van Kerkhoven & van de Ven


Een zeer waardevolle Lean tool is het maken van een waardestroomanalyse.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een makigami (= groot/rol papier).Tijdens deze analyse wordt een knelpunt beschouwd als een proces dat uit zeer vele kleine stapjes bestaat. Met alle medewerkers van de praktijk, worden deze stapjes geanalyseerd. Vervolgens wordt bepaald welke stapjes in het proces wel van waarde zijn voor de patiënt en welke beslist niet. Hierdoor ontstaat een geheel nieuw proces met alleen stapjes die er toe doen. Het resultaat is een veel efficiënter verlopend proces, waardoor uw knelpunt volledig of grotendeels kan worden opgelost.

Met een waardestroomanalyse is ieder probleem, dus ook de bovenstaande, in uw praktijk in meer of mindere mate op te lossen.
Daarnaast kunnen praktijken die NHG geaccrediteerd zijn een verdiepingsslag maken. Praktijkprocessen die efficiënt lijken te verlopen blijken na een waardestroomanalyse vrijwel altijd voor verbetering vatbaar!

Wij ondersteunen u graag bij het maken van uw eerste analyse.

Lean implementatie zal uw praktijk ook weer een nieuwe kwaliteitsimpuls geven en kan daarmee een verbeterplan zijn binnen iedere vorm van

praktijkaccreditatie.

Daarnaast zal de Lean implementatie ook zorgen voor meer rust, structuur en duidelijkheid in de praktijk waardoor het burn-out preventief werkt voor huisartsen en hun personeel. 

 

 

 

Publicaties


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!