Lean manager


De Lean manager wordt opgeleid tot Health Belt®.  Met name in grote praktijken die het Lean werken hebben geïmplementeerd is behoefte aan een functionaris met meer diepgang in het Lean werken en die een helikopterview heeft over de praktijkprocessen. Een Lean manager is de persoon die naast manifeste knelpunten, ook latente knelpunten herkent en op een Lean manier aanpakt. Samen met het gehele team!
Daarnaast worden nieuwe eisen die gesteld worden door de overheid, zorggroepen, accrediteurs en de steeds mondiger wordende patiënten, op een Lean manier benaderd en op een Lean manier geïmplementeerd in de dagelijkse gang van zaken.

 

Tijdens de opleiding leert de Lean manager tot Health Belt®:

  • Lean oplossingsstrategieën;
  • complexe waardestroomanalysen;
  • kaizenformulier;
  • omgaan met weerstand;
  • samenwerken in de keten;
  • visie/missie bepalen van de praktijk.

De Lean manager wordt de functionaris in de praktijk die gevraagd en ongevraagd advies geeft over processen die niet optimaal verlopen en efficiënter kunnen. De Lean manager bewaakt dat op z 'n minst jaarlijks een ogenschijnlijk goed lopend proces wordt geanalyseerd en efficiënter gemaakt.

 

 

 

De investering in de Lean manager opleiding tot Health Belt® is 3 dagen en is zeer geschikt voor huisartsen en managers en is geaccrediteerd voor 20 punten!

 

24 april, 22 mei en 19 juni te Arnhem.

9 oktober, 6 november en 11 december te Arnhem.


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!