Job Instructions


Job Instructions  - zie Lean werken door TWI bij publicaties - is een methode waarbij op een zeer efficiënte en gestandaardiseerde wijze processen kunnen worden aangeleerd om vervolgens op dezelfde manier weer aan anderen te leren. Hoe leer je een complexe handeling aan een assistente of praktijkondersteuner, maar ook: op welke wijze kan een consult efficiënter gevoerd worden?  Daarnaast kan deze methode ook gebruikt worden, in het kader van 'positieve gezondheid', patiënten te instrueren, zodat ze met een gerust hart ' los gelaten kunnen worden' .

Tijdens de training leren de deelnemers aan de hand van eigen ingebrachte taken de vier stappen van het instrueren en het voorbereiden van het werkproces.

Iedere deelnemer geeft en ondergaat een instructie, zodat men zelf ervaart wat men met job instructions kan bereiken en kan toepassen in de praktijk.!

 

Job instructions is zeer geschikt voor praktijkondersteuners somatiek.

 

 

De investering is 2 dagen en kan door zorggroepen worden geaccrediteerd voor 14 punten.

 

 


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!