Onze Boeken


Op donderdag 26 maart 2015 is het eerste boek in Nederland verschenen dat over Lean in de huisartsenpraktijk gaat. Het is een praktisch boek waarin de basisprincipes van het Lean werken worden vertaald naar de huisartsenpraktijk. De lezer krijgt hierdoor een indruk van wat goed gaat in de praktijk en wat efficiënter kan, waardoor tijdwinst ontstaat.
De hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de Lean basisprincipes, de acht verspillingen, de Lean tools en op welke wijze dit in een praktijk kan worden geïmplementeerd. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal veel voorkomende knelpunten en op welke Lean manier deze opgelost zouden kunnen worden. 

 

Met dit boek willen wij een bijdrage leveren de huisartsenzorg efficiënter,  toekomstbestendiger,  klantgerichter, slimmer en met name plezieriger te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit boek is helaas definitief  niet meer leverbaar.


Op 14 maart 2019 is het tweede Lean boek voor de eerste lijn gepresenteerd.

In het boek worden na de inleiding en samenvatting van het eerste boek, praktische toepassingen van het Pull principe besproken. Daarna delen een aantal huisartsen, managers,  apotheker en tandarts hun ervaringen met u. Wat is voor hun de reden om anders te gaan werken, waar liepen zij tegenaan, wat zijn de valkuilen. Zij beschrijven ook wat het hen heeft gebracht. Het zijn ervaringen waarin de  praktijken zich kwetsbaar durven op te stellen en u een kijkje laten nemen in hun keuken!
Het boek eindigt met het Lean huis en principes om continu verbeteren in uw praktijk in te voeren. Het uiteindelijke doel is dat u  niet alleen maar Lean tooltjes toepast, maar echt Lean gaat werken, zodat er meer tijd voor de patiënt ontstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De investering in het boek is € 24,50 incl. btw. en porto
Te bestellen via info@L-1-L.nl


Met dit praktische handboek kunnen huisartsenpraktijken zelf aan de slag gaan met werkplekmanagement, de fundering van het Lean werken. Als deze fundering eenmaal vorm heeft gekregen kan hierop verder worden gebouwd, met als doel processen efficiënter te laten verlopen, waardoor meer tijd voor de patiënt wordt gecreëerd.

 5S-en is een continu proces en daarom is dit boek ook zeer geschikt voor praktijken die reeds begonnen zijn met het 5S-en. 

 

Het handboek is het resultaat van jarenlange ervaring met implementatie van Lean werken in het algemeen en 5S in het bijzonder in huisartsenpraktijken. 

 

De auteurs bespreken achtereenvolgens:  

  • theorie van 5S;
  • plan van aanpak: 8 fasen van 5S implementatie;
  • praktische tips;
  • praktische begeleiding;
  • één-punt-lessen;
  • bijlagen.

 

 

Hardcover, ringband in A4 formaat, 90 pagina's

 

 

De investering in dit handboek heeft alleen maar zin als alle medewerkers in een praktijk op de hoogte zijn van de basisprincipes van Lean werken en de 8 verspillingen, vertaald naar de huisartsenpraktijk. Tevens zal gedegen kennis van gebruiks- en verbruiksartikelen en kennis van de meest actuele protocollen, richtlijnen en accreditatie eisen in de praktijk aanwezig moeten zijn.

 

Het boek komt in een beperkte oplage en daarom hebben medewerkers, werkzaam in een huisartsenpraktijk voorrang.

De investering in het boek: € 34,95 incl. btw. en porto.

 

Te bestellen via  info@L-1-L.nl

 

info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!