Waardestroomanalyse


Na het leggen van de Lean fundering in een praktijk zullen een aantal knelpunten zich vanzelf oplossen.

Complexere knelpunten die in een praktijk bestaan, ook als er ketenpartners bij betrokken zijn, kunnen middels een waardestroomanalyse worden aangepakt.

Tijdens een waardestroomanalyse wordt een knelpunt beschouwd als een opeenvolging van processtappen, waarin veel verspillingen aanwezig zijn. Iedere processtap wordt vervolgens door de deelnemers beoordeeld of deze  'voor de klant van waarde' is.
Tijdens de analyse zijn vanuit iedere discipline twee tot drie vertegenwoordigers aanwezig. De ervaring leert dat tijdens de analyse door de deelnemers al snel de aanwezige verspillingen worden herkend. Tevens wordt men bewust welke invloed ieders individuele handelen heeft op het gehele proces!

 

Let op dat nieuwe eisen vanuit de overheid, zorggroep, complexere zorgvragen, niet de knelpunten van de toekomst  gaan worden.

Zorg dat dit nieuwe proces vanaf het begin middels een waardestroomanalyse  vorm krijgt, zodat meteen duidelijk is wie welke rol krijgt in het nieuwe proces en voorkom verspillingen!

 

 

De begeleiding bestaat uit drie dagdelen:

  • het bestaande proces in kaart brengen;
  • het ideale proces creëren;
  • het nieuwe proces evalueren en implementeren.

 

 

De investering in het oplossen van complexe (multidisciplinaire) knelpunten middels een waardestroomanalyse is 3 dagdelen, verdeelt over 2-3 maanden en is voor 12 punten geaccrediteerd.


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!