Waardestroomanalyse


Na het leggen van de Lean fundering in een praktijk zullen een aantal knelpunten zich vanzelf oplossen.

Complexere knelpunten die in een praktijk bestaan, zeker als er ketenpartners bij betrokken zijn, kunnen middels een waardestroomanalyse worden aangepakt.

Tijdens een waardestroomanalyse wordt een knelpunt beschouwd als een opeenvolging van processtappen, waarin veel verspillingen aanwezig zijn. 
Tijdens de analyse zijn vanuit iedere discipline twee tot drie vertegenwoordigers aanwezig. De ervaring leert dat tijdens de analyse door de deelnemers al snel de aanwezige verspillingen worden herkend. Tevens wordt men bewust welke invloed ieders individuele handelen heeft op het gehele proces!

 

 

De begeleiding bestaat uit drie dagdelen:

  • het bestaande proces in kaart brengen;
  • het ideale proces creëren;
  • het nieuwe proces evalueren en implementeren.

 

 

De investering in het oplossen van complexe (multidisciplinaire) knelpunten middels een waardestroomanalyse is 3 dagdelen, verdeelt over 2-3 maanden en is voor 12 punten geaccrediteerd.


info@L-1-L.nl                    06-37 19 34 14

 

      
Naar een slimmere eerste lijn!